A SZABADKAI ELSŐSÖK OLVASÁSI KÉPESSÉGEINEK VIZSGÁLATA

A Majsai Úti Általános Iskola, a „Jogi“ Egyesülettel együttműködve, a 2014/2015-ös tanév második féléve során elvégezte a magyar tannyelven tanuló első osztályos tanulók olvasási képességeinek vizsgálatát.  A vizsgálatot Török Róbert pszichológus, a Majsai Úti Általános Iskola szakmunkatársa végezte el a budapesti Meixner prevenciós és reedukációs módszer alapján kidolgozott eredeti tesztekkel. Ezekkel a szabványosított tesztekkel lehetőség van arra, hogy már az első osztályban, miután a tanulók a tanterv szerint átvették az összes betűt, beazonosítsuk azokat a tanulókat, akiknél jelentkezik a dyslexia valamilyen típusa. A Meixner módszer szerint, akkor beszélhetünk dyslexiáról ha a tanuló olvasási teljesítménye jelentősen alulmarad a tanuló képességeihez valamintContinue Reading…

Barátok között

Az Egyesület által megszervezett első szülői értekezlet 2014.október 22-én lett megtartva. A szülői értekezletre meghívtuk azokat a szülőket, akik már az egyesület tagjai vagy érdeklődtek az Egyesület tevékenysége iránt. Bemutattuk az Egyesület munkáját a kezdettől a mai napig, amelynek ötletadója a személyes tapasztalata által vezérelve .Gruncic Jasminka volt. A tavalyi évben sor került az Egyesület I Konferecájának a megszervezésére, amely a „Sok apró lépés“ címet viselte. Az Egyesület munkáját jellemzi a magyarországról hozott Meixner módszertan, amelyet aktívan használ a gyerekekkel való munkában. Eddig öt személy végezte el a Meixner Alapítvány által szervezett tanfolyamot Budapeste. A tanfolyam a részvevők számára ingyenesContinue Reading…

„Különbözőek vagyunk“ – A JOGI egyesület és a „Meixner Alapítvány“ II konfereciája

Az múltévi „Sok apró lépés“ címet viselő I Konferencia tapasztalatiból merítve, amely felülmúlta elvárásainkat, ösztönözve éreztük magunkat, hogy folyatssuk az elkezdett ciklust és növeljük a diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia köztudatban való elfogadását. A témakör mindenképpen nagyon fontos volt minden olyan ember számára, aki az közoktatásban dolgozik és a szülők számára is, akiknek a gyermekeik tanulási nehézségekkel küzdenek. Az I konferenciát 2013. október 22-én szerveztük meg „Sok apró lépés” címmel. A cél teljesült: rá lett mutatva a diszlexiás gyerekek gondjaira. Segítség lett adva a pedagógusoknak és a szülőknek is: hogyan ismerhetik fel azokat a nehézségeket az olvasásban, az írásbanContinue Reading…

Mesesarok – az épületben

Miért választaná a Mesesarkot ? -Egyéni fejlesztési terv alapján kidolgozott tevékenységek gyermekre szabva. -A pöszeség javítását, helyes mondatalkotást,grammatikai szabályok javítását,a kezdő írás- olvasás előkészítését kezdeményez zük. -Dyslexia és dysgrafia prevenciót végzünk. – Játékosan kis csoportban dolgozunk(5- 6fős) -Tapasztalt óvónők vezetésével állandó logopédiai konzultációt vég- zünk. – Egy óra(45 perc)ára 350 dinár. – Heti kétszeri alkalommal lesz meg tartva a mesesarok,hétköznap 17 h től és,vagy szombat délelőtt.   -A gyermekek korosztálya:5-6 év Érdeklődni: 065 9646479,           024/646428 Jelentkezni nov.7-ig     Pertet Marta,logoped  

A Jogi maci a Plátó könyvesboltban

A Jogi egyesület célja, hogy a gyerekekkel barátkozzon, ezen belül pedig a figyelmüket az általános alapértékekre irányítsa. Mindezt kreatív módon tesszük. E cél érdekében 2014. október 11-én Szabadkán a Plátó könyvesboltban, két általános iskola közreműködésével, könyveket alkottunk a családról. A könyvek készítésekor azokra a problémákra utaltunk, amelyekkel a gyermekek szembesülnek a fejlődésük során. A Gyerekhét keretén belül figyelmet fordítottunk a gyerekek személyiségfejlődésének különböző területeire. A 2014. év központi témája a család és az örömteli gyermekkor. A család mindég itt van, hogy szeretet nyújtson, megértést tanusítson és támogasson. A gyerekkor talán életünk legszebb része, főkép ha egy felnőtt ember szemszögéből nézzük.Continue Reading…

Segítség a diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás tanulóknak

A tanulási nehézségekkel küzdő, pontosabban a diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás tanulók segítésére alakult meg Szabadkán a Jogi Egyesület, amelynek célja, hogy e nehézségekkel küzdő diákokat és szüleiket kapcsolatba hozza a szakemberekkel. Jasminka Grunčić elnökségi tag és Barašić Brigitta aktív tag hangsúlyozták, hogy nem az oktatást, nem a pedagógusokat okolják, sőt, senkit sem okolnak, egyszerűen csak szeretnék a részképesség-zavarokkal küzdő gyerekeket és szüleiket segíteni, ugyanis azt, hogy tanulási gondjaik vannak, egyedül nem tudják megoldani. – Ezekre a gyerekekre sokszor mondják, hogy lusták vagy buták, pedig nagyon is okosak lehetnek, csak másképpen értenek meg dolgokat, másképpen kell tanulniuk – mondták az egyesületContinue Reading…

Mit tegyek, ha diszlexiás a gyerekem?

Hogyan kell a tanulásban, írásban és számolásban nehézségekkel küzdő gyerekekkel foglalkozni? Ezzel a témával foglalkozik a ma Szabadkán megszervezett tanácskozás, melyen pedagógusok, szülők és szakemberek számára ismertetik a magyarországi Meixner Alapítvány metódusát. A Majsai Úti Általános Iskolában megszervezett konferencián elhangzott, egyre több gyereknek van olvasási, számolási gondja, jelenleg a populáció mintegy 30 százalékának. A pedagógusok azonban nincsenek felkészítve arra, hogy az érintett gyerekekkel foglalkozzanak- nyilatkozta Tóth Szilvia, a Majsai Úti Általános Iskola igazgatója. „Ezt a problémát mi már gyakorló pedagógusként felismertük évekkel ezelőtt, viszont nem tudtunk hogyan segíteni a gyerekeknek. Mindenki a maga módján próbálkozott különböző országok különböző gyakorlatait adaptálniContinue Reading…

Speciális olvasástanítási eljárást tanulnak

A diszlexiás gyerekek segítésére szolgáló budapesti képzésen vesz részt öt vajdasági szakember a szabadkai Jogi Egyesület szervezésében   A diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás gyerekek segítésére alakult szabadkai Jogi Egyesület szervezésében öten, egy óvónő, egy tanítónő, egy magyartanár, egy logopédus és egy pszichológus vesz részt egy júniusig tartó budapesti hétvégi képzésen, ahol a Meixner-módszerrel ismerkednek. Az elméleti és a gyakorlati órákon segítséget kapnak a részképességzavarral küzdő gyerekek felismeréséhez és e gyerekekkel való foglalkozáshoz. Ez a módszer egy speciális olvasástanítási eljárás. A magyar nyelvre lett kifejlesztve, az olvasás tanítását segíti és nemcsak kifejezetten diszlexiás tanulóknál alkalmazható, hanem bárkinél, akinek nehezebben megy azContinue Reading…