logoA JOGI Egyesület non-profit szervezet, melynek megalakulását a szülők indítványozták. Az egyesület hivatalosan a 2013. év elején alakult meg Szabadkán azzal a céllal, hogy egy helyre gyűjtse, valamint fejlessze az oktatásban eddig szerzett tapasztalatokat, hathatós segítséget nyújtson az olyan problémával küzdő gyerekekkel való munkában, akiknek nehézségeik vannak az olvasás, írás, számolás és szövegértés terén. Az egyesület tagjai eddigi tevékenységük során több közoktatási, nevelési és gyógypedagógiai vonatkozású humán akcióban vettek részt, és olvasási-írási nehézségekkel küzdő gyermek szüleiként tapasztalatot szereztek ebben a témában.

A logopédusok, pszichológusok, pedagógusok, óvó nénik, valamint ezen gyerekek szüleinek a hálózata nagymértékben hozzájárulna a tanulási nehézségek leküzdéséhez és egyben megelőzéséhez is, és lehetővé tenné a gyerekek fejlődését, hogy könnyebben elsajátíthassák az iskolai tananyagot.

A JOGI Egyesület filozófiája, hogy a pozitív változások és a különbözőségek elfogadása a társadalomban olyan eredményekhez vezethet, hogy a részképességek gyengeségeivel rendelkező gyerekek a jövőben könnyebben be tudjanak illeszkedni a környezetükbe és az oktatásba.

Az egyesület tapasztalatcsere és tanácsadás céljából kapcsolatban áll más, hasonló jellegű szervezetekkel és alapítványokkal.

Jasminka Grunčić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *