meixner-ildikoDr. Meixner Ildikó (1928-2000) orvosnak készült. Orvosi tanulmányait a müncheni egyetemen kezdte el 1947-ben. Magyarországra hazatérve azonban nem folytathatta, mert az akkori politikai légkörben nem engedélyezték. Végül a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát végezte el, majd rövidesen a logika és a pszichológia szakot az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Kezdettől fogva egyesíteni tudta az elméleti kutatást és a gyakorlatot. Pályája kezdetén a gyermeki beszédfejlődéssel foglalkozott, megfigyeléseinek, kísérleteinek eredményeként új módszert dolgozott ki a beszédfejlesztésre. Pályafutása 50 éve alatt számtalan megkésett beszédfejlődésű és beszédzavarban szenvedő gyermeket tanított meg beszélni.

Az 1960-as évektől érdeklődése az olvasás-, írástanulás és -tanítás felé fordult, mert munkája során azt tapasztalta, hogy a beszédhibás és a beszédzavarban szenvedő gyermekek igen nehezen sajátítják ezt el.

Kidolgozott egy módszert, a dyslexia prevenciós és reedukációs módszert, mely játékosan, de igen hatékonyan fejleszti a gyermekeket, megelőzi a dyslexiás tünetek kialakulását, ill. kezeli azokat. A Meixner Ildikó által létrehozott Meixner Alapítvány ezen módszerek alkalmazását és továbbfejlesztését tűzte ki célul.

Célunk, hogy minél több olyan logopédus szakembert képezzünk, aki ennek a problémának a diagnosztikáját és terápiáját sikeresen végzi.

Részletes  pedagógiai, logopédiai, pszichológiai vizsgálat elvégzése után állítunk föl diagnózist. Szükség esetén mozgásvizsgálatot végzünk. A hozzánk forduló szülőket a diagnózis felállítása után igyekszünk segíteni a megfelelő terápia megtalálásában (amennyiben ezt nem mi végezzük), gyakorta felvesszük a kapcsolatot az érintett gyermeket tanító vagy fejlesztő pedagógusokkal.

Ambulanciánk módszertani központként is működik, tehát nyitott az érdeklődő pedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok részére, és természetesen gyakorlóhely az akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamaink hallgatói számára.

Alapítványunk 1993 óta sikerrel szervez akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamokat a  Meixner-féle diagnosztika, illetve dyslexia prevenciós és reedukációs módszertan ismertetése céljából. A hallgatók betekintést nyerhetnek a beszédzavarok témakörébe, annak korrekciós lehetőségeibe, hatékony, jól használható ismereteket sajátíthatnak el az olvasás-, írászavarok diagnosztikájának és terápiájának témaköréből.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *