A SZABADKAI ELSŐSÖK OLVASÁSI KÉPESSÉGEINEK VIZSGÁLATA

A Majsai Úti Általános Iskola, a „Jogi“ Egyesülettel együttműködve, a 2014/2015-ös tanév második féléve során elvégezte a magyar tannyelven tanuló első osztályos tanulók olvasási képességeinek vizsgálatát.  A vizsgálatot Török Róbert pszichológus, a Majsai Úti Általános Iskola szakmunkatársa végezte el a budapesti Meixner prevenciós és reedukációs módszer alapján kidolgozott eredeti tesztekkel. Ezekkel a szabványosított tesztekkel lehetőség van arra, hogy már az első osztályban, miután a tanulók a tanterv szerint átvették az összes betűt, beazonosítsuk azokat a tanulókat, akiknél jelentkezik a dyslexia valamilyen típusa. A Meixner módszer szerint, akkor beszélhetünk dyslexiáról ha a tanuló olvasási teljesítménye jelentősen alulmarad a tanuló képességeihez valamintContinue Reading…