30

Az múltévi „Sok apró lépés“ címet viselő I Konferencia tapasztalatiból merítve, amely felülmúlta elvárásainkat, ösztönözve éreztük magunkat, hogy folyatssuk az elkezdett ciklust és növeljük a diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia köztudatban való elfogadását. A témakör mindenképpen nagyon fontos volt minden olyan ember számára, aki az közoktatásban dolgozik és a szülők számára is, akiknek a gyermekeik tanulási nehézségekkel küzdenek.
Az I konferenciát 2013. október 22-én szerveztük meg „Sok apró lépés” címmel. A cél teljesült: rá lett mutatva a diszlexiás gyerekek gondjaira. Segítség lett adva a pedagógusoknak és a szülőknek is: hogyan ismerhetik fel azokat a nehézségeket az olvasásban, az írásban és a számolásban, amelyek ezeknél a gyerekeknél megjelennek. Az előadók a Meixner Alapítvány logopédusai és gyógypedagóusai voltak Budapestről: Sipos Zsóka és Hodicska Katalin. A konferencián 147 közoktatásban dolgozó személy vett részt Szabadka területéről.

27Az idei II Konferencia „Különbözőek vagyunk” 2014. október 27-én lett megtartva a szabadkai Majsai úti ÁI dísztermében. A konferencia a Vajdasági Pedagógus Intézet részéről akkreditált, a 396 sorszám alatt, és mint szakmai továbbképzési forma 1 pontot ért a résztvevők számára.

A konferencia előadója a budapesti Meixner Alapítvány képviselője, Adorján Katalin (gyógypedagógus – pszichológus –tanácsadó) volt, aki nagy tapasztattal rendelkezik a gyógypedagógia területén. Több könyv szerzője. Az előadás magyar nyelven folyt, szimultán fordítással szerb nyelvre.

A diszlexiáról szóló előadást, a korai felismerését valamint az iskolai korban való diagnosztizálását 177 közoktatásban dolgozó személy követte (pedagógusok, pszichológusok, tanítók, tanárok és más szakemberek) a következő helységekből: Szabadka, Palics, Csantavér, Tavankut, Bajmok, Györgyén, Hajdújárás, Tresnyevác, Magyarkanizsa, Zenta, Feketics, Kishegyes, Ada, Mohol, Hódság (Odzaci), Kúla, Zombor, Lalic, Karavukovo, Stanisic, Ómoravica, Gunaras, Krivaja és Bácstopolya.

A konferencia után a résztvevők számunkra egy értékes kerdőívet töltöttek ki. Sok dicséretet kaptunk a témaválasztással és az előadással kapcsolatban. Olyan véleményeket is kaptunk, amelyek útmutatóul fognak nekünk szolgálni, ami a jövőbeli munkánkat illeti.

A javaslatok többnyire arra vonatkoztak a hallgatók részéről, hogy a megszeretnék ismerni a Meixner módszer részleteit vagy azokat a módszereket, amelyekkel sikeresebben dolgozhatnak azokkal a gyerekkel, akik ezekkel a nehézségekkel küzdenek. Ezenkívül, kifejezték igényeiket a kisebb csoportokban való műhelymunkára is.

Az utóbbi azt jelentené, hogy tanfolyamot kellene szerveznünk, így teljesíthetjük ezeknek az embereknek a kívánságait is.Maga a Meixner módszer alapjait már ismertettük röviden a weboldalunkon.:

http://jogicentre.wordpress.com/o-nama/principi-meixner-metode/

http://jogicentre.wordpress.com/o-nama/principi-meixner-metode/princip-sitnih-koraka/
Ezt a gyakorlatot folytatni fogjuk. Fontos megemlítenünk, hogy folyamatban van a Meixner módszer adaptálása szerb nyelvre. Hiszünk abban, hogy lépésről lépésre, apró lépésekkel haladva, eleget tudunk majd tenni mindenkinek, akiknek szüksége van rá.
Adorján Katalin előadásának vázlatait szintén el fogják tudni olvasni a weboldalunkon.
A konferenciát a Magyar Nemzeti Tanács, a Szabadka Városi Tanácsa és a házigazda -a szabadkai Majsai úti ÁI támogatta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *