sa-pare

A diszlexiás gyerekek segítésére szolgáló budapesti képzésen vesz részt öt vajdasági szakember a szabadkai Jogi Egyesület szervezésében

 

A diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás gyerekek segítésére alakult szabadkai Jogi Egyesület szervezésében öten, egy óvónő, egy tanítónő, egy magyartanár, egy logopédus és egy pszichológus vesz részt egy júniusig tartó budapesti hétvégi képzésen, ahol a Meixner-módszerrel ismerkednek. Az elméleti és a gyakorlati órákon segítséget kapnak a részképességzavarral küzdő gyerekek felismeréséhez és e gyerekekkel való foglalkozáshoz. Ez a módszer egy speciális olvasástanítási eljárás. A magyar nyelvre lett kifejlesztve, az olvasás tanítását segíti és nemcsak kifejezetten diszlexiás tanulóknál alkalmazható, hanem bárkinél, akinek nehezebben megy az olvasás. A képzés 100 elméleti órásból és 50 gyakorlati órából áll, a résztvevők hospitáláson is részt vesznek, mindezt pedig egy négy részből álló vizsga követ. Az előadók között pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógusok vannak. A magyar nyelvre lett kifejlesztve ez a módszer, de az egyesület szeretné, ha idővel a szerb nyelvre is adoptálva lenne.

A január óta tartó képzés résztvevőit arról kérdeztük, hogy a munkájukhoz hogyan járul hozzá Meixner-módszer, az órákon tanultak.

Vlahovity Annamária magyartanár elmondta, két diszlexiás diákja van. A képzés abban segíti, hogy olyan feladatokat tud a tanulóknak összeállítani, amilyeneket eddig nem tudott, hiszen ezek a diákok jó képességűek, nem szellemi fogyatékosak, nem buták, csak más úton jutnak el a tudásig, másképpen jutnak el az információkhoz. Fontos számára, hogy a szülőkkel is együttműködjön, megbeszéli a szülőkkel, hogy milyen jellegű feladatokat gyakoroljanak otthon is.

Csorba Kornélija óvónő azt hangsúlyozta, hogy már óvodában vannak árulkodó jelek, amelyek vészjelzők lehetnek, ezért fontos, hogy az óvónő is fel tudja ezeket ismerni. A képzésen pedig a felismeréshez is segítséget kapnak. Az óvodáskorban a gyerek nagyon jól fejleszthető játékos módon, és ezért is fontos ezekre a jelekre is figyelni.

Pertet Márta logopédus már most nagyon sokat kapott a képzéstől. Számára a legjobb, hogy az előadók konkrét példákkal magyarázzák el nekik a módszert, kézzelfogható módon sajátíthatják el a módszer lényegét. Sokat jelent a sok példa és a gyakorlati rész. Különösen tetszik neki, hogy a módszer teljes egészében vizsgálja a gyereket, például a mozgásfejlődésre, különböző részképességek fejlesztésére, beszédfejlesztésre is figyel.

Török Róbert pszichológus a felismeréshez nyújtott segítséget üdvözli ebben a módszerben. Hogy megállapítható legyen, hogy valaki diszlexiás, ahhoz komplex vizsgálatot kell elvégezni. Ehhez a komplex vizsgálat bővítéséhez, az eddigi tudásának bővítéséhez járulnak hozzá a képzésen szerzett ismeretek.

Barašić Brigitta tanítónőnek óvónői képesítése is van és az egyesület berkein belül foglalkozik a gyerekekkel, ehhez a munkához nyújtanak segítséget neki a képzésen tanultak, és mint mondja, pedagógusként új módszerekkel ismerkedni mindig is fontos. Például itt megtanuljuk azt is, hogy milyen eszközökkel, képecskék készítésével, játékokkal tudjuk az olvasást segíteni.

A képzés résztvevőivel a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolában találkoztunk. Az iskola igazgatója, Tóth Szilvia örömmel fogadta az egyesület megkeresését és az együttműködési kezdeményezést. Egy együttműködési szerződés is létrejött köztük, s az igazgató maga is a civil szervezet tagja lett. Ő is és Jasminka Grunčić elnökségi tag is elmondta, ez az egyesület nem a meglévő szakemberek ellen alakult, nem ellenük irányuló támadás ez, hanem éppen azért, hogy bővülhessen az érintett gyerekekkel foglalkozók köre, mert kevesebb a szakember, mint amennyire szükség lenne, és az is jó, ha többféle módszerrel ismerkedhetnek meg a segítséget nyújtók.

Jasminka Grunčić elmondta, hogy még mindig nincs az egyesületnek saját terme. Az önkormányzathoz eddig háromszor nyújtottak be kérvényt, hogy helyiséget kérjenek, de mindháromszor elutasították őket. A szülőkkel ugyan tudnak kávézókban vagy a saját otthonukban konzultálni, de gyerekekkel való foglalkozáshoz – az egyéni és a csoportos foglalkozáshoz – szükség lenne egy mintegy 50–60 négyzetméteres, kéttermes helyiségre. Amint lehetséges, a kérvényt újra be fogják adni az önkormányzathoz, mert nagy igény van a saját helyiségre.

 

Az egyesület munkáját több cég is támogatta, de jelentős segítséget az EuroPetrol benzinkúttól kaptak. A 100 ezer dináros adományból a képzés költségeinek nagy részét fedezni tudják, például a Budapestre utazás útiköltségét. Ezúttal is köszönik ezt a támogatást.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *